Ilmainen toimitus kaikkiin verkkokaupan ostoksiin!

Kaikkea kaunista

Rekisteriseloste

1. REKISTERISELOSTE


Henkilötietolaki (523/99) 10§

Laatimispäivämäärä: 1.12.2015


1.1. REKISTERIN PITÄJÄ

Lutunen.fi / Crystal Fenix  Oy

Uudenmaankatu 2 
05800 Hyvinkää


1.2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA


Lutunen.fi / Crystal Fenix Oy 

Uudenmaankatu 2 

05800 Hyvinkää


1.3. REKISTERIN NIMI


Verkkokaupan Lutunen.fi:n käyttäjärekisteri

1.4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS


 Lutunen.fi käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten

- nimi
-osoite
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite

1.6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Rekisterinpitäjä rekisteröi Lutunen.fi verkkokaupan käyttäjistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE


Ei säännömukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Lutunen.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitseva lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.


1.9. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


1.10. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioita vastaavalle henkilölle.

1.11. TIEDON KORJAAMINEN


Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää reksiterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.